Show newer

Hvis du må fly inn 300 IT-konsulenter når du setter et IT-system i drift så har du gjort så mye feil at jeg vet ikke engang hvor jeg skal begynne nrk.no/trondelag/amerikanske-e

Det er så koselig at Mastodon bare er en lineær feed uten både reklame og algoritmer.

Deff

A private server for a friendly bunch of peeps.