@christian jeg fikk en gang en kartong hvor alle eggene hadde doble plommer. Tror de blir forsøkt sortert ut. Usikker på om det var meningen at akkurat denne skulle ut i markedet.

Sign in to participate in the conversation
Deff

A private server for a friendly bunch of peeps.