Follow

Typer er vel og bra, men noen av oss trives allikevel godt uten. @magnars har skrevet fint om hvordan vi får til det: kodemaker.no/blogg/2022-11-16-

· · Web · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Deff

A private server for a friendly bunch of peeps.